• تلفن: 09130177718
  • ایمیل: info@antart.ir
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

مدیریت شبکه اجتماعی

قدم دوم فعالیت در فضای سوشال، مدیریت محتوا و استراتژی داشتن برای محتوای تولید شده است.

از جمله اقدامات آنت برای مدیریت شبکه اجتماعی شما :

استراتژی انتشار پست و استوری

تولید و تحقیق هشتگ

تولید و تحقیق آلت تکست

هویت بصری و چیدمان صفحه

تعامل با مخاطب