24
جولای

مهندس آقابابایی

کمپانی فریتول در حال حاضر با بیش از 5 آژانس مطرح تبلیغاتی کشور فعالیت کرده و در یک سال اخیر آژانس آنت توانسته با سرعت عمل و کیفیت مطلوب کاری، زمام دار تبلیغات و تولید محتوای دیجیتال این کمپانی باشد