24
جولای

دکتر مریم جاوید

این دومین سالی ست که کلینیک زیبایی جاوید با همکاری آژانس آنت در زمینه دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا فعالیت داشته و تا کنون توانسته بخش اعظمی از فعالیت مارکتینگ و پروموشن خود را از این طریق اداره کند